Bolig og Bygg

Bolig og Bygg

Manglende/dårlig isolering, trekkfulle vinduer/dører, overgang mellom gammelt og nytt bygg, lokaliserer kuldebroer. Stoppes lekasjene, kan energiforbruket reduseres opp til 30% i følge forskning. Luftlekasjer kan også føre til betydlige byggskader som fukt, mugg og sopp!

Her trengs ytterligere tetning mellom vegg og tak, som skalaen til høyre viser har man her nesten dobbelt så mye varmetap i overgangen mellom vegg/tak enn på den isolerte veggen.

Et godt eksempel på varmetap mellom nytt og gammelt bygg (gammelt bygg til venstre) skalaen til høyre viser hvordan temperaturen øker jo nærmere man kommer overgangen til nybygget.

På dette tilbygget er det lett å se at isolering har uteblitt, tilbygget lyser opp på høyde med vinduene og som temperaturene viser er det like mye varmetap midt på tilbyggets vegg som fra vinduene i annen etg.

Et godt eksempel på vannlekkasje under et vindu. Lekkasje ødelegger isoleringsevnen til isolasjonsmateriale.