Byggtermografi

Bygg

 

Termografering av bygninger er et nyttig verktøy for å bedre inneklima og gjøre enøk tiltak. Med termografering kan man avdekke luftlekkasjer, kuldebroer, isolasjonsmangel, problemer med fuktighet i konstruksjoner, kondensproblemer, skjulte lekkasjer med mer.

VVS

 

Termografi er et ypperlig verktøy for å lokalisere brudd på vannbåren varme og andre innendørs vannrør.

Elektro

 

Brannstatistikker fra både Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og fra Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE) viser at en tredjedel av alle branner med elektrisk årsak utløses av dårlig kontakt. Eksempler er dårlige skrueforbindelser, skjevt iskrudde sikringer, svake loddeforbindelser, løse deler osv. Ved slike tilstander vil det utvikles varme i feilpunktet, som enkelt avsløres ved hjelp av termografi.

 

Termografi er derfor et svært nyttig hjelpemiddel i det skadeforebyggende arbeidet innenfor elektro. Stadig flere bedrifter og institusjoner benytter termografering som et ledd i internkontrollen og det planmessige HMS-arbeidet. Dette har vist seg å være berettiget. Ved å termografere det elektriske anlegget, kan man altså påvise komponenter med temperaturavvik, og dermed oppdage varme og brannfare på et tidlig tidspunkt. Med enkle inngrep kan feilene rettes opp, og man har forhindret brann, driftsstans og annen elendighet!!

 

Byggtermografering brukes blant annet ved:

  • Kvalitetskontroll av nye bygg før overlevering
  • Kjøp og salg av brukt bolig
  • Enøk-tiltak
  • Oppussing
  • Etterisolering