Elektro

Kontroll av varmekabler, varmgang i stikkontakter, lysbrytere, sikringsskap, elektrisk anlegg etc. 40% av branner i Norge starter i, eller forårsaket av elektriske anlegg.

 

Hvorfor bruke termografi i ditt vedlikeholdsprogram:

  • Avdekke problemer før disse gir uønsket utkobling/driftstans.
  • Forbedre dine kontrollrutiner.
  • Tilfredstille krav i Forskrift om Internkontroll.

Dette bildet illustrerer hvordan man kan lokalisere varmekabelen f.eks. hvis det skal bores i betong gulvet, i dette tilfellet skulle det settes opp en lettvegg med hjelp av ekspansjonsbolter.

Dette bildet illustrerer hvordan man kan lokalisere varmekabelen f.eks. hvis det skal bores i betong gulvet, i dette tilfellet skulle det settes opp en lettvegg med hjelp av ekspansjonsbolter.