Mekanisk

Motor, varmgang i lager etc.

 

Hvorfor bruke termografi i ditt vedlikeholdsprogram:

  • Avdekke problemer før disse gir uønsket utkobling/driftstans.
  • Forbedre dine kontrollrutiner.
  • Tilfredstille krav i Forskrift om Internkontroll.