Teknisk Isolering

Isolering av rør, varmetap i rør.

 

Hvorfor bruke termografi i ditt vedlikeholdsprogram:

  • Avdekke problemer før disse gir uønsket utkobling/driftstans.
  • Forbedre dine kontrollrutiner.
  • Tilfredstille krav i Forskrift om Internkontroll.

Dette er et eksempel hvordan man kan søke etter innsnevring i rør ved å se hvor den varme væsken må ta omveier for komme videre på denne måten kan man lokalisere fortetninger og oppdage større varmetap eller manglende isolering.