Vannlekasje og Vannbåren varme

Lokalisering av vannlekkasjer, også i vannbåret anlegg.

 

Hvorfor bruke termografi i ditt vedlikeholdsprogram:

  • Avdekke problemer før disse gir uønsket utkobling/driftstans.
  • Forbedre dine kontrollrutiner.
  • Tilfredstille krav i Forskrift om Internkontroll.